14:47 - 25.07.2024, dnes má svátek Jakub

 ◊  Kdo jsme?
 ◊  Aktuality
 ◊  Naši kandidáti
 ◊  Podporují nás
 ◊  Volební program
 ◊  O volbách
       -  Slovníček pojmů
       -  K čemu petice?
       -  Proč jít volit?
       -  Kdy jsou volby?
       -  Kdo může volit?
       -  Kde se volí?
       -  Koho volíme?
       -  Kdo kandiduje?
       -  Jak se volí?
       -  Počítání hlasů
       -  Z hlasů mandáty
       -  Výsledky voleb
 ◊  Zajímavé odkazy
 ◊  Napsalo se...
 ◊  Archiv 2006
 ◊  Archiv 2010
 ◊  Archiv 2014
 ◊  Kontakty
 
 
[CNW:Counter]

Vážení spoluobčané ze Šeberova a Hrnčíř,


představitelé Sdružení nezávislých kandidátů PRO LEPŠÍ OBEC v čele se starostkou Petrou Venturovou vedou radnici v Šeberově již 8 let. Vaší důvěry, kterou jste nám dali již dvakrát, si velmi vážíme. Věříme, že jsme jí nezklamali a že nás podpoříte i v následujícím volebním období. Rádi bychom zachovali kontinuitu radnice, pokračovali v naší práci a dokončili rozdělané úkoly.

Pro další rozvoj naší městské části je důležitá spolupráce s hlavním městem Prahou, proto se starostka Petra Venturová rozhodla rozšířit své aktivity i na celopražskou úroveň a založila politické hnutí Pro Prahu, které bude v podzimních komunálních volbách kandidovat do pražského zastupitelstva.

V Šeberově a Hrnčířích se tedy bude v podzimních komunálních volbách ve dnech 10. a 11. října 2014 do zastupitelstva Městské části Praha – Šeberov o Vaše hlasy ucházet kandidátní listina pod hlavičkou Sdružení nezávislých kandidátů PRO LEPŠÍ OBEC ve spolupráci s politickým hnutím Pro Prahu.Našimi kandidáty do Zastupitelstva MČ Praha-Šeberov jsou: 1. Ing. Petra Venturová, starostka

 2. RNDr. Michaela Archalousová, místostarostka

 3. Jan Kastner, zastupitel

 4. Jaroslav Hertl

 5. Mgr. Zdeněk Paroulek, zastupitel

 6. Ing. Jiří Ritt, bývalý starosta a místostarosta

 7. Jitka Žáková

 8. Lukáš Aron

 9. Ing. Magdaléna Melzerová

 10. Jan Černý

 11. RNDr. Tomáš Soukup

 12. Bc. Michaela Bosáková

 13. MUDr. Petr Kolek, bývalý místostarosta

 14. Miroslav Dvořák

 15. JUDr. Jana Vyšanská, PhD.Pokud jste v uplynulých dvou volebních obdobích byli spokojeni s naší prací pro Vás a chcete, abychom v ní i nadále pokračovali, přijďte 10. nebo 11. října 2014 k volbám a dejte svůj hlas kandidátce našeho Sdružení nezávislých kandidátů PRO LEPŠÍ OBEC ve spolupráci s politickým hnutím Pro Prahu. Máme na hlasovacím lístku číslo 4.

Zároveň můžete podpořit naší starostku Petru Venturovou v kandidatuře do Zastupitelstva hlavního města Prahy, aby naše názory byly slyšet i „výše“, a dát svůj hlas politickému hnutí Pro Prahu.

Předem Vám děkujeme za projevenou důvěru!

V roce 2006 nás k zapojení se do komunální politiky vedla nespokojenost s prací tehdejšího zastupitelstva. Dali jste nám Vaší důvěru pro naše nadšení, elán, mládí, a to i přes Vaše případné obavy: „Budou na to stačit? Jsou tak mladí a nezkušení.“ Za Vaše hlasy Vám patří naše velké díky. Vaší důvěry si velice vážíme. Díky ní jsme pracovali osm let s velkou odpovědností i nasazením. Po 8 letech usilovné práce pro Šeberov a Hrnčíře se do kolotoče volebního klání pouštíme znovu.

Elán a chuť do práce nám zůstává. Jsme pořád stejní, pouze jako všichni o 8 let starší. Velkým posunem dál jsou však zkušenosti a vědomosti, které jsme získali v průběhu tohoto volebního období, a dělají nás tedy lepšími kandidáty než v roce 2006, i v roce 2010. Nyní již lépe víme, co můžeme slíbit a během volebního období skutečně splnit. Naše sliby nejsou pouze písmena na papíře, který snese vše, ale skutečné plány, které lze s Vaší podporou realizovat.

Jaké zůstávají nedokončené úkoly a co chceme ještě zlepšit:

 1. Rádi bychom dokončili zahájené práce na zlepšení stavu obce, hlavně:
  • Pokračovali v rekonstrukcích komunikací v Hrnčířích a Šeberově podle projektů zpracovaných ve stávajícím volebním období.
  • Postavili novou budovu pro 2. stupeň základní školy.
  • Připravili projekt a realizovali náměstí v Šeberově
 2. Rádi bychom zachovali kontinuitu chodu úřadu i celé městské části.
 3. Rádi bychom se dále podíleli na přípravě nového územního plánu, ve kterém prosazujeme nerozšiřování zástavby v naší městské části, maximální ochranu přírodní památky Hrnčířské louky, rybníků i nově budovaných lesů.


Naše sdružení jsme opět nazvali PRO LEPŠÍ OBEC. Tento název nejlépe vyjadřuje to, čeho chceme dosáhnout. V letošním roce jsme se spojili s politickým hnutím Pro Prahu, které spoluzakládala paní starostka Petra Venturová. Naše kandidátka je otevřená názorům všech obyvatel Šeberova a Hrnčíř. Jsme lidé různých profesí, vzdělání i zájmů, a jsme proto přesvědčeni, že dokážeme dobře řešit různé problémy v obci a napomoci tak k zlepšení životních podmínek občanů. Oproti minulým volbám se složení naší kandidátky částečně obměnilo. Zapojily se nové osobnosti, které obohatí spektrum různých pohledů na dění v obci.

Kandidátka našeho sdružení je složena z obyvatel Hrnčíř i Šeberova. Jsme jak starousedlíci tak přistěhovalci. Všem nám ale záleží na místě, kde bydlíme, žijeme. Jsme si vědomi skutečnosti, že se nám nepodařilo splnit všechna Vaše očekávání na 100%, přesto, když se podíváme na náš minulý předvolební program, splnili jsme většinu z každého bodu.

Pokud tedy chcete, abychom pokračovali v započaté práci a ještě dále jí vylepšovali, přijďte 10. nebo 11. října 2014 k volbám a dejte hlas našemu sdružení nezávislých kandidátů PRO LEPŠÍ OBEC. Naše kandidátka má na hlasovacím lístku číslo 4.


Za Sdružení nezávislých kandidátů PRO LEPŠÍ OBEC budou kandidovat: Ing. Petra Venturová, starostka, RNDr. Michaela Archalousová, místostarostka, Jan Kastner, zastupitel, Jaroslav Hertl, Mgr. Zdeněk Paroulek, zastupitel, Ing. Jiří Ritt, bývalý starosta a místostarosta, Jitka Žáková, Lukáš Aron, Ing. Magdaléna Melzerová, Jan Černý, RNDr. Tomáš Soukup, Bc. Michaela Bosáková, MUDr. Petr Kolek, bývalý místostarosta, Miroslav Dvořák, JUDr. Jana Vyšanská, PhD.Slibujeme, že budeme i nadále naslouchat Vašim názorům, budeme Vás otevřeně informovat o všem důležitém, budeme i nadále transparentně zadávat veřejné zakázky. Vaší důvěry, kterou jste nám dali v komunálních volbách v roce 2006 i 2010, si velice vážíme. Věříme, že jsme jí nezklamali a že nás podpoříte i v následujících volbách. Předem děkujeme. Kontaktovat nás můžete prostřednictvím našich internetových stránek www.prolepsiobec.cz.
V dalších řádcích si můžete přečíst nejen to, co jsme již během našeho působení v zastupitelstvu naší městské části dokázali, ale také to, co bychom rádi udělali pro naší obec v příštím volebním období. Následující program našeho Sdružení nezávislých kandidátů PRO LEPŠÍ OBEC obsahuje stručný přehled nejdůležitějších témat, která jsou významná pro většinu obyvatel Šeberova a Hrnčíř, a je třeba na nich dále pracovat.


CO JSME JIŽ DOKÁZALI AKTIVNÍ PRACÍ V ZASTUPITELSTVU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ŠEBEROVRekonstrukce komunikací

Úspěšně se nám daří pokračovat v rekonstrukcích komunikací ve spolupráci s Odborem městského investora hl. m. Prahy (OMI). Součástí těchto rekonstrukcí jsou i výkupy pozemků pod nimi od soukromých majitelů. Za dvě uplynulá volební období byly zrekonstruovány ulice Zadní, Za Jednotou, K Rozkoši, K Drazdům, Za Šmatlíkem, Rozkošská, Koroptví, část Radešovské, V Březí, Jezevčí, U Školky, V Zatáčce, dokončuje se rekonstrukce části ulic Lipenská a Osvětová. Byla opravena ulice V Ladech II.

Dešťová kanalizace

Červnové povodně v roce 2013 ukázaly naší dlouholetou správnost snahy o vyřešení odvodu povrchových vod v Hrnčířích v ulicích Osvětová, Lipenská a V Zatáčce. Proto jsme pro řešení havarijní situace mohli využít již zpracované projektové dokumentace včetně platného rozhodnutí o umístění stavby. Intenzivní aktivitou v krizovém povodňovém štábu se nám podařilo získat značnou část prostředků pro realizaci odvodu povrchových vod v nejvíce postižené části Hrnčíř z dotací hl. m. Prahy. Zbytek jsme dofinancovali z daru poskytnutého společností I.C.P. Group s.r.o. zastupovanou občanem Hrnčíř panem JUDr. Ondřejem Davidem.

Dále jsme připravili projektovou dokumentaci pro výstavbu dešťové kanalizace v ulicích Rojická, zbytku Lipenské a Osvětové a části ulice U Školky.

Splašková kanalizace

Již v minulém volebním období jsme zrekonstruovali splaškovou kanalizaci v Amerických domcích a v ulici Za Šmatlíkem. V letošním roce jsme zrekonstruovali podtlakový systém v části ulice V Zatáčce. Nyní se dokončuje rekonstrukce podtlakového systému v části ulic Lipenská a Osvětová. Je vydané stavební povolení na posílení čerpací stanice u hřbitova, projednává se dokumentace pro územní rozhodnutí na předělání podtlakového systému na gravitační v ulici K Šeberovu v úseku od kostela ke hřbitovu. Projednává se dokumentace pro územní rozhodnutí na novou podtlakovou čerpací stanici u hřiště v Hrnčířích pro posílení a odlehčení stávajícího systému. Současně probíhá řízení o umístění stavby na zkapacitnění splaškového řadu mezi Šeberovem a Hrnčíři.

Centrum Šeberov

Za velký úspěch považujeme koupi pozemků v historickém centru Šeberova (tzv. areál Stavocentrálu) Družstvem Centrum Šeberov, o což usiluje radnice městské části již více než 20 let.

Proč právě družstvem? Jen tato na první pohled složitá cesta nám umožnila získání 4637 m2 pozemků pro budoucí náměstí Šeberova za cenu pozemkové mapy, tedy za 2270,-Kč/m2. Celý zbytek kupní ceny areálu vzal na sebe náš partner SICOM s.r.o. zastupovaný občanem Šeberova panem Ing. Petrem Štěpánkem, který tak získal pozemek pro budoucí dům pro seniory za cenu cca 3350,-Kč/m2. Nyní pracujeme na tom, aby byly pozemky pro naše budoucí náměstí co nejrychleji převedeny z družstva do vlastnictví hl. m. Prahy do správy naší městské části.

V dubnu letošního roku jsme zpracovali studii proveditelnosti pod názvem „Centrum Šeberov – revitalizace (etapa A)“ a zažádali o finance z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost (OPPK), v rámci výzvy č. 13 OPPK, do prioritní osy 2 - Životní prostředí, Oblast podpory 2.1. - Revitalizace a ochrana území. V září letošního roku bychom se měli dozvědět, zda jsme s naší žádostí uspěli, zda získáme požadované finance. Již nyní víme, že jsme splnili všechny formální náležitosti a naše žádost postupuje k dalšímu vyhodnocování.

Součástí Centra Šeberov je i špejchar v ulici V Ladech. Špejchar jsme v průběhu letošních prázdnin zrevitalizovali a slavnostně byl otevřen 1. září 2014 u příležitosti prvního školního dne a oslav 110. výročí založení základní školy v Šeberově. Prvním vystoupením byl koncert vokálního tria Sestry Havelkovy, jejichž členka Anna Vávrová, je obyvatelkou Hrnčíř.

Doprava a bezpečnost

V tomto volebním období jsme vybudovali světelný přechod přes ulici K Hrnčířům směrem k ulici V Ladech pro bezpečný přechod školáků přijíždějících MHD z Hrnčíř a školáků bydlících v pravé horní části Šeberova. Zasadili jsme se, aby Technická správa komunikací opravila všechny zpomalovací prahy, zabezpečila přechody pro chodce dodatečnými výstražnými tabulemi a již v minulém volebním období vybudovala světelnou křižovatku na Kunratické spojce. Osadili jsme zrcadla na nepřehledné výjezdy na hlavních komunikacích.

Sice se zpožděním oproti slíbenému termínu, ale přeci, se nám podařilo vybudovat chodník v ulici V Ladech od hlavní ulice K Hrnčířům až ke stávající budově základní školy a zvýšit tak zásadním způsobem bezpečnost našich školáků i jejich rodičů a dalších návštěvníků při příchodu a odchodu ze školy.

Průběžně investujeme do oprav a údržby cyklostezek na území městské části. Po dlouholetých jednáních s orgány magistrátu, Policií ČR a Technickou správou komunikací se nám podařilo prosadit zákaz jízdy nákladních automobilů nad 12t v ulici Na Jelenách. Podařilo se nám připojit k celoměstskému kamerovému systému napojenému na Městskou policii a získat bezplatně 2 kamery - jednu v nově vybudovaném sportovně oddychovém areálu mezi Šeberovem a Hrnčíři, abychom tak ochránili naši investici pro občany, - druhou na kruhovém objezdu v Hrnčířích, která monitoruje především Hrnčířský hřbitov, na kterém se nám velmi rozmáhal vandalismus.

Dohodli jsme s Městskou policií trvalou přítomnost dvou strážníků v ulicích Šeberova a Hrnčíř. Pravidelně žádáme Policii ČR o posílení hlídek v naší městské části. Vestecká spojka byla v tomto volebním období vyjmuta rozhodnutím Nejvyššího správního soudu ze Zásad územního rozvoje Středočeského kraje.

Díky změně ve vedení Městské části Praha – Křeslice jsme navázali komunikaci se starosty Křeslic, Újezda a zástupcem Prahy 11, se kterými jednáme o společném řešení dopravy v našem regionu. Tato jednání nyní probíhají a pevně věříme, že se nám podaří najít řešení, které podpoří všechny zmíněné městské části i přilehlé obce.

Pro lepší orientaci návštěvníků naší městské části a nejen jich jsme osadili páteřní komunikace směrovkami s názvy bočních a navazujících ulic a důležitých objektů.

Sportovně oddychový areál Šeberov

Velkou radost máme z dokončení sportovně oddychového areálu Šeberov, kde mají občané k dispozici multifunkční hřiště, hřiště na beach volejbal, hřiště na tenis, minigolf, šatny se sociálním zařízením, kiosek s občerstvením a sklad sportovních potřeb. Součástí je též množství míst k posezení a relaxaci. Úspěšnost této investice je vidět v naplněnosti areálu. Za příznivého počasí bývá areál zcela zaplněn návštěvníky. Jsme si vědomi, že chybí ještě dodělat slíbená venkovní posilovna, od realizace skate parku jsme pro jeho hlučnost upustili.

Projekt OVCE

V oblasti životního prostředí si dále velmi vážíme projektu OVCE - místem realizace jsou pozemky v těsné blízkosti chráněné památky Hrnčířské louky, v pěším dosahu (cca 200 m) od Úřadu Městské části a Základní školy v Šeberově. Pozemky jsou součástí nebo v těsné blízkosti multifunkčního sportovního areálu, jehož poslední část byla v roce 2013 dokončena. Na projektu spolupracuje naše městská část se soukromou osobou, dále byli přizváni ředitelé základní školy a mateřské školy. Společně připravili pro žáky a děti moderní výchovný ekologický program, a zasvěcovali je do tajů ekologie, ochrany životního prostředí, ale především jim ukázali tradiční způsob života na venkově spojený s přírodou:

- chov ovcí a tím spásání trávy na pozemcích, které se velmi složitě udržují
- ekologická výchova dětí v mateřské škole a žáků na základní škole

Hlavními partnery v tomto projektu bylo občanské sdružení Šupina, které má sídlo v Šeberově, jehož členové se starají o několik rybníků v tomto regionu, dále Základní škola v Šeberově (cca 100 žáků) a Mateřská škola v Šeberově a Hrnčířích (79 dětí). Důležitým partnerem je i odbor životního prostředí magistrátu.

Milým výstupem projektu byla i fotografická a výtvarná soutěž žáků škol, realizovaná výstava v Baráčnické rychtě a velký ohlas vzbudilo i vytvoření kalendáře na rok 2014 z fotografií a obrázků, které vytvořily děti. Kalendáře pak děti mohly věnovat svým rodičům.
Rybníky

Za velmi důležitý úspěch považujeme získání rybníků Brůdek, Hrnčířský a Mlýnský (Šeberovský). Státní pozemkový úřad byl již před podepsáním nájmu těchto rybníků soukromé osobě, ale podařilo se nám přesvědčit pracovníky Státního pozemkového úřadu (SPÚ), že naše městská část se o tyto rybníky stará prostřednictvím neziskových organizací a občanů neustále a více než 20 let usiluje o získání těchto rybníků do správy. Vždyť rybníky – modrá barva - patří neodmyslitelně do znaku naší městské části. V současné době jsou podepsány nájemní smlouvy se SPÚ a poté budeme připravovat kupní smlouvy. Rybníky by se tak měly stát majetkem hlavního města Prahy ve správě Městské části Praha - Šeberov.

Nová budova ZŠ

Projektová příprava dvoustupňové základní školy, která bude umístěna na pozemcích hl. m. Prahy mezi Šeberovem a Hrnčíři, konkrétně mezi rybníkem Jordánek a Hrnčířským hřbitovem, je hotova. Bylo úspěšně ukončeno řízení o umístění stavby a získali jsme tzv. územní souhlas. Dále byla podána žádost o stavební povolení, nyní probíhá stavební řízení. Současně probíhá řízení o umístění stavby na zkapacitnění sítí a komunikace K Hrnčířům. Jejím zadavatelem i investorem je Odbor městského investora hl. m. Prahy (OMI). Plánování investic OMI je zcela v kompetenci hl. m. Prahy a my jsme rádi, že tuto část vzalo hl. m. Praha prostřednictvím OMI na sebe.

Základní škola

V minulém volebním období jsme provedli kompletní rekonstrukci interiéru budovy základní školy, pořídili novou počítačovou učebnu a zrekonstruovali hřiště a zahradu. V tomto volebním období byla vybudována nová palubová podlaha v tělocvičně základní školy společně s venkovním odvodněním a opravou střechy, aby tam již nevznikala vlhkost.

Pro zkvalitnění výuky angličtiny dotuje městská část již 4 roky plat druhé učitelky angličtiny.

Mateřská škola

V minulém volebním období jsme přistavili budovu mateřské školy v Šeberově a navýšili tak kapacitu mateřské školy až na celkem 79 míst. Dále jsme celkově obnovili zahrady obou mateřských škol včetně vybudování nového dopravního hřiště. V tomto volebním období jsme provedli sanaci učebny mateřské školy v Hrnčířích včetně likvidace dešťových vod, nové oplocení, vyvložkování komínů a výměnu kotlů, v Šeberově opravu fasády. Otevřeli jsme dopravní hřiště v Šeberově veřejnosti.

V letošním školním roce se nám podařilo pod vedením nové ředitelky mateřské školy paní Dagmar Řehákové poprvé nabídnout rodičům 14denní prázdninový provoz v naší mateřské škole a ulehčit jim tak alespoň částečně od starosti, co si počít s dětmi o prázdninách, když musíte do práce, nemáte babičky na hlídání a vaše dítě je ještě příliš malé, abyste ho mohli poslat třeba na tábor.

Jistě jste si také všimli krásných nových webových stránek www.msnapricnemezi.cz.

Senioři

Další aktivitou, která má velký ohlas, jsou pravidelné zájezdy seniorů za poznáním do okolních měst. Zastupitelstvo schválilo uvolnění finančních prostředků, a to dvakrát ročně cca 20 000 Kč. Městská část tak financuje cestu autobusem a vstupy do objektů. V posledních letech jsme společně navštívili Kutnou Horu, Slaný, Poděbrady a Beroun. Také se podařilo zajistit službu, která vozí obědy seniorům. Městská část platí dovoz obědů, tedy cestu, senioři si platí pouze obědy.

Informovanost

Městská část získala v červnu letošního roku licenci k televiznímu vysílání Infokanálu, zatímco doposud byla tato licence v soukromých rukách. Současně s přechodem na digitalizaci vysílání kabelové televize jsme digitalizovali také vysílání našeho Infokanálu. Zpravodaj jsme zkvalitnili obsahově i graficky a zvýšili četnost jeho vydávání na dvouměsíčník.

Provozujeme webové stránky www.seberov.cz, kde se snažíme informovat občany o všech důležitých věcech. Najdou zde kromě informací z úřadu, úřední desky, i odkazy na webové adresy dalších organizací, které jsou aktivní v naší městské části. Samozřejmě jsou zde zveřejňovány všechny veřejné zakázky včetně těch malého rozsahu i jejich výsledky. Diskuzní fórum se nám jako formát neosvědčilo, proto jsme zavedli záložku „Otázky a odpovědi“, kde zveřejňujeme odpovědi na otázky občanů. Pro zvýšení informovanosti jsou v záložce „Zápisy ze zasedání“ přikládány nesestříhané audiozáznamy z jednání zastupitelstva. Můžete se zde také podívat na to, co běží na našem Infokanálu. Dále jsme obohatili www stránky o foto i videogalerii z akcí pořádaných naší městskou částí.

Údržba zeleně

Vzhledem k opakovaným stížnostem na firmu starající se o zeleň jsme přistoupili k vypsání nového výběrového řízení. S vítězem jsme uzavřeli smlouvu pouze na rok 2014, což chápeme jako zkušební dobu, zda se firma osvědčí.

Hrnčířské louky

Aktivně spolupracujeme s odborem životního prostředí magistrátu na údržbě chráněné přírodní památky Hrnčířské louky, na výsadbě nových lesů na území naší městské části, na revitalizaci rybníků, na výsadbě ovocných alejí.

Kontejnery

V tomto volebním období jsme navýšili rozpočet na velkoobjemové kontejnery tak, aby byla zvýšena jejich četnost v průběhu roku. Také jsme umožnili umístění kontejneru na textil, na elektroodpad a oplotili jsme některá stání na tříděný odpad. V srpnu letošního roku jsme nově zajistili trvalé přistavení 4 velkoobjemových biokontejnerů, 2 v Hrnčířích - na konci ulice V Safině a mezi ulicemi Běláskova a Babočková a 2 v Šeberově – u rybníku Brůdek a dále na konci ulice Pod Rozvodnou.

Akce

Již se stalo tradicí na přelomu května a června každoroční pořádání Dětského dne v areálu sportovně oddychového areálu mezi Šeberovem a Hrnčíři. Letos se zúčastnilo více jak 300 dětí se svými rodiči, prarodiči a dalšími rodinnými příslušníky. Pro děti dále každoročně organizujeme v tělocvičně základní školy Mikulášskou nadílku. Letos jsme se pokusili obnovit tradici konání Prokopské pouti, kterou jsme spojili s třídenními pivními slavnostmi. Dále jsme spolupořádali Masopustní průvod zakončený zabíjačkou na parkovišti před Baráčnickou rychtou v Hrnčířích.

Spolky a církve

Každoročně přispíváme na činnost Hrnčířským baráčníkům i občanskému sdružení Šupina. Hrnčířští baráčníci mají zajištěno bezplatné užívání místnosti na scházení v Baráčnické rychtě v Hrnčířích včetně spotřebovaných energií. Příspěvek také dostává Římskokatolická farnost v Kunraticích na zabezpečení kostela sv.Prokopa v Hrnčířích.

Baráčnická rychta v Hrnčířích

V Baráčnické rychtě v Hrnčířích jsme vytvořili zájmové centrum. Jsou zde kurzy pro děti i dospělé, v době prázdnin příměstské tábory. O všem informují webové stránky www.baracnickarychtahrncire.cz.